Skip to main content

REZULTATI PROJEKTA RAZVITI V OKVIRU PROJEKTA SKILLCO

Delovni sklop #1 - administracija & upravljanje

SSA ustanovitveni dokument

SSA ustanovitveni dokument (OUT 1.7)

 

Delovni sklop #2 - opredeljevanje vrzeli in potreb po usposabljanju:

Produkcija podpornih učnih materialov, video posnetkov in fotografij (OUT 2.5)

Produkcija podpornih učnih materialov, video posnetkov in fotografij (OUT 2.5) 

 

SKILLCO YouTube kanal

SKILLCO YouTube channel

 

Delovni sklop #3 – učna enota A & tečaj usposabljanja B:

Branje načrtov in terminsko planiranje za Hišo SKILLCO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:  NAČRTOVANJE PROJEKTA & ZAPOREDJE DELOVNIH NALOG

 

BRANJE NAČRTOV IN TERMINSKO PLANIRANJE

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testi in ostala gradiva v knjižnici, itn

Ponovna uporaba in recikliranje gradbenih odpadkov iz rušenja objektov ter pravilno ravnanje z njimi na primeru hiše SKILLCO

NAČRTOVANJE PRENOVE ALI RUŠENJA

 

ZELENE SPRETNOSTI

 

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testi in ostala gradiva v knjižnici, itn.

Izračun stroškov gradnje za novo hišo SKILLCO

POPIS DEL S PREDIZMERAMI, ANALIZA CENE

GRADBENE KALKULACIJE

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testI in ostala gradiva v knjižnici, itn.

Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri gradbenih delavcih

MIŠIČNO-KOSTNA OBOLENJA - PRIPOROČILA ZA GRADBENE DELAVCE

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testi, vaje in ostala gradiva v knjižnici, itn.

 

Izginjajoča znanja: Izdelava lesne zveze brez jeklenih spojnih sredstev

Izdelava lesne zveze brez jeklenih spojnih sredstev

 

Izginjajoča znanja: Pokrivanje streh s slamnato kritino

Pokrivanje streh s slamnato kritino

Izginjajoča znanja: Izdelava lesenih kozolcev

Izdelava lesenih kozolcev, slovenske arhitekturne posebnosti

 

 

Delovni sklop #4 – pilotno testiranje:

Pilotna testiranja gradbenih delavcev/delodajalcev

Poročilo za pilotna testiranja gradbenih delavcev/delodajalcev vseh partnerjev skupaj, v angleščini.

Pilotno testiranje šolskih pripravnikov / učencev, vključenih v 4. stopnjo EOK VET - poročilo

Pilotno testiranje šolskih pripravnikov / učencev, vključenih v 4. stopnjo EOK VET - skupno poročilo vseh partnerjev, v angleščini. (OUT 4.2)

Delovni sklop #5 – razvoj mobilne aplikacije & spletnega mesta:

Aplikacija za iOS in Android (OUT 5.4)

Android verzija zar SKILLgApp je na voljo v trgovini Google Play 

iOS verzija za SKILLgApp je na voljo v trgovini Apple App Store

Poglej navodila za uporabo aplikacije.

 

Delovni sklop #6 - komunikacija & diseminacija:

Časopisni članki in projektni bilteni za deležnike izven ter v gradbenem sektorju (OUT 6.3 + OUT 6.4 + OUT 6.5)

Časopisni članki in projektni bilteni za deležnike izven ter v gradbenem sektorju (OUT 6.3 + OUT 6.4 + OUT 6.5)

 

Nacionalne strategije akreditacije učne enote

Nacionalne strategije akreditacije učne enote 

V januarju 2019, so Skillco projektni partnerji iz Slovenije, Nemčije in Madžarske, pripravili osnutek nacionalne akreditacijske strategije za štiri učne enote, ki so jih razvili v sklopu projekta Skillco. Zakoniti zastopniki regulatornih partnerskih institucij, sodelujočih v projektu Skillco, so prav tako podpisali Memorandum o predlogu akreditacije. Priložen dokument (Nacionalne strategije akreditacije učnih enot in Memorandum (pisnega soglasja) o predlogu akreditacije) je na voljo samo v angleškem jeziku.