Skip to main content

REZULTATI PROJEKTA RAZVITI V OKVIRU PROJEKTA SKILLCO

SSA ustanovitveni dokument

SSA ustanovitveni dokument (OUT 1.7)

 

Produkcija podpornih učnih materialov, video posnetkov in fotografij (OUT 2.5)

Produkcija podpornih učnih materialov, video posnetkov in fotografij (OUT 2.5) 

 

SKILLCO YouTube kanal

SKILLCO YouTube channel

 

Branje načrtov in terminsko planiranje za Hišo SKILLCO

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:  NAČRTOVANJE PROJEKTA & ZAPOREDJE DELOVNIH NALOG

 

BRANJE NAČRTOV IN TERMINSKO PLANIRANJE

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testi in ostala gradiva v knjižnici, itn

Ponovna uporaba in recikliranje gradbenih odpadkov iz rušenja objektov ter pravilno ravnanje z njimi na primeru hiše SKILLCO

NAČRTOVANJE PRENOVE ALI RUŠENJA

 

ZELENE SPRETNOSTI

 

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testi in ostala gradiva v knjižnici, itn.

Izračun stroškov gradnje za novo hišo SKILLCO

POPIS DEL S PREDIZMERAMI, ANALIZA CENE

GRADBENE KALKULACIJE

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testI in ostala gradiva v knjižnici, itn.

Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri gradbenih delavcih

MIŠIČNO-KOSTNA OBOLENJA - PRIPOROČILA ZA GRADBENE DELAVCE

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 

Učne enote in učna gradiva (2 modula za učence in učitelje) na voljo v Skillco mobilni aplikaciji SkillgApp, prav tako videi, priročniki, kvizi, testi, vaje in ostala gradiva v knjižnici, itn.

 

Izginjajoča znanja: Izdelava lesne zveze brez jeklenih spojnih sredstev

Izdelava lesne zveze brez jeklenih spojnih sredstev

 

Izginjajoča znanja: Pokrivanje streh s slamnato kritino

Pokrivanje streh s slamnato kritino

Izginjajoča znanja: Izdelava lesenih kozolcev

Izdelava lesenih kozolcev, slovenske arhitekturne posebnosti

 

 

Pilotna testiranja gradbenih delavcev/delodajalcev

Poročilo za pilotna testiranja gradbenih delavcev/delodajalcev vseh partnerjev skupaj, v angleščini.

Pilotno testiranje šolskih pripravnikov / učencev, vključenih v 4. stopnjo EOK VET - poročilo

Pilotno testiranje šolskih pripravnikov / učencev, vključenih v 4. stopnjo EOK VET - skupno poročilo vseh partnerjev, v angleščini. (OUT 4.2)

Aplikacija za iOS in Android (OUT 5.4)

Android verzija zar SKILLgApp je na voljo v trgovini Google Play 

iOS verzija za SKILLgApp je na voljo v trgovini Apple App Store

Poglej navodila za uporabo aplikacije.

 

Časopisni članki in projektni bilteni za deležnike izven ter v gradbenem sektorju (OUT 6.3 + OUT 6.4 + OUT 6.5)

Časopisni članki in projektni bilteni za deležnike izven ter v gradbenem sektorju (OUT 6.3 + OUT 6.4 + OUT 6.5)

 

Nacionalne strategije akreditacije učne enote

Nacionalne strategije akreditacije učne enote 

V januarju 2019, so Skillco projektni partnerji iz Slovenije, Nemčije in Madžarske, pripravili osnutek nacionalne akreditacijske strategije za štiri učne enote, ki so jih razvili v sklopu projekta Skillco. Zakoniti zastopniki regulatornih partnerskih institucij, sodelujočih v projektu Skillco, so prav tako podpisali Memorandum o predlogu akreditacije. Priložen dokument (Nacionalne strategije akreditacije učnih enot in Memorandum (pisnega soglasja) o predlogu akreditacije) je na voljo samo v angleškem jeziku.