Skip to main content

Več informacij o projektu:

Program Erasmus+, ključni ukrep 2, združenje področnih spretnosti pri EACEA.
Sporazum o dodelitvi sredstev: 2016-2864/001-001, projekt št. 575824-EPP-1-2016-1-SI- EPPKA2-SSA
SKILLCO je sofinanciran s strani ERASMUS+, evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport