Skip to main content

Na Madžarskem so zaključeni pilotni tečaji SKILLCO

Oktobra 2019 je bilo zaključeno testiranje štirih učnih načrtov, razvitih v okviru projekta SKILLCO. Na Madžarskem je Budimpeški  Centrer za poklicno izobraževanje (BKSZC) organiziral pilotna usposabljanja za učence gradbene poklicne šole in kvalificirane delavce. ÉVOSZ je pa organiziral pilotne tečaje v Budimpešti, Pečuhu, Zalaegerszegu in Debrecenu.

Za gradbene delavce v modulu "B" je bilo v štirih mestih na Madžarskem organiziranih enajst pilotnih tečajev na štirih vrzelih. Tečajev se je udeležilo skupaj 149 zaposlenih. Udeleženci so bili usposobljeni delavci malih in srednje velikih podjetij ter samozaposlene osebe.

Na koncu tečaja so udeleženci usposabljanje ocenjevali tečaj po različnih merilih. Z izpolnitvijo vprašalnika o zadovoljstvu so sporočili, kako so bili zadovoljni z: informacijami, ki so jih dobili pred tečajem, gradivom za usposabljanje, učitelji in s pogoji usposabljanja ter odgovorili na vprašanje, ali je bila vsebina tečaja v skladu z njihovimi pričakovanji in zanimanjem in, ali je bilo učno gradivo inovativno. Obenem so se opredelili o obsegu uporabnosti tistega, kar so se naučili na tečajih, pri lastnem delu.

Na vsebino učnih gradiv so se odzvali tudi voditelji tečajev. Udeleženci in voditelji pilotnih tečajev so bili z gradivom tečaja izjemno zadovoljni.

V okviru projekta bo pripravljena aplikacija SkillgApp, ki jo je razvila Zahodnonemška obrtna zbornica, in bo vsebovala rezultate projekta, učna gradiva, kratke video posnetke in kvize na štirih ravneh, ki so na voljo gradbenim učencem, usposobljenim delavcem in učiteljem poklicnega izobraževanja.

Za predstavitev rezultatov projekta in aplikacije SkillgApp "train the trainers" bodo v novembru 2019 potekali dogodki v vseh treh partnerskih državah. Rezultati projekta SKILLCO bodo javnosti predstavljeni na zaključni konferenci projektov 11. decembra 2019 v Ljubljani.