Skip to main content

SKILLCO predstavljen na konferenci "Build Your Future"

V okviru Evropskega tedna poklicnega znanja v letu 2018, so 6. novembra na Madžarskem sočasno potekale konference "Build Your Future". Hkrati je v osmih različnih mestih (Budimpešta, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged in Szombathely) potekal tudi nacionalni dogodek. Njegov namen je bil spodbujati in navduševati mlade za poklicno usposabljanje za gradbene profile v gradbeništvu.

Centralno prizorišče je gostil BKSZC - Budimpeški kompleksni center za poklicno usposabljanje - na Visoki šoli za poklicno izobraževanje Pogány Frigyes (1183 Budapest, Thököly utca 11.).

 

Projekt SKILLCO in njegovi rezultati so bili predstavljen udeležencem konference v Budimpešti.