Skip to main content

Druga nacionalna SKILLCO konferenca v Kerpnu, Nemčiji

15. novembra 2018 je v mestu Kerpen, potekala druga nacionalna SKILLCO konferenca. Gostitelj ABZ Kerpen, ki ga zastopa vodja projekta Björn Müller, je pokazal realizirane in prihajajoče rezultate projekta vezane na 4 manjkajoče zaznane spretnosti. 35 udeležencev je aktivno sodelovalo na konferenci; zastopali so interese gradbenih podjetij, kadrovskih podjetij in Okrožne športne zveze.

Prvo polovico projekta sta predstavila Philipp Dohmen in Björn Müller. V drugi polovici, so bili vsi udeleženci naprošeni, da sodelujejo v delovnih skupinah, kjer so naslavljali pomanjkljivosti v nemškem gradbenem sektorju in podporna sodobna učna orodja za digitalno učenje.