Skip to main content

SKILLCO konferenca in srečanje v Bruslju

 

Konzorcij SKILLCO se je od 10. do 11. aprila 2019 ustavil v Bruslju, kjer je bil FIEC, krovno evropsko panožno združenje gradbenih izvajalcev, gostitelj tretje konference in šestega sestanka projektnih partnerjev. Konference SKILLCO se je udeležilo več kot 30 ljudi.
Po uvodni predstavitvi položaja evropskega gradbenega sektorja, še zlasti značilnosti zaposlenih v gradbeništvu in napovedi glede zaposlovanja, ki ga je predstavil CEDEFOP, so vodje vsebinskih delovnih paketov, predstavili svoje rezultate udeležencem, ki so bili predvsem deležniki evropskih gradbenih organizacij.
Po konferenci, je konzorcij popoldne nadaljeval s srečanjem. Osrednje teme so bile prvi vtisi in rezultati ter nadaljnje načrtovanje pilotne faze, kjer se bo preverjalo vsebine priročnikov ter ostalih spremljajočih učnih gradiv in razvoj mobilne aplikacije.