Skip to main content

ČETRTO PROJEKTNO SREČANJE V BUDIMPEŠTI

Od 29. do 30. maja 2018 je v pisarni našega madžarskega partnerja EVOSZ v Budimpešti, potekalo četrto srečanje partnerjev projekta. Na srečanju je bil tudi predstavnik novega projektnega partnerja BKSZC, generalni direktor g. Péter Valló in še 5 predstavnikov tega šolskega centra. Navzočim sta novega partnerja predstavila Valentina Kuzma in Jože Renar, predstavnika koordinacijske organizacije GZS ZGIGM iz Slovenije.

Na srečanju sta Barbara Kunčič Krapež in Nina Dormiš (CPI) predstavili zaključno poročilo našega delovnega paketa 2 (ugotovitve vrzeli v znanju in izdelava podpornega učnega gradiva - obilo produkcijskega materiala za vgradnja v novo aplikacijo), kar je prvi veliki rezultat našega projekta. Projektni konzorcij je imel tudi vpogled v potek delovnega paketa 3, ki vsebuje učne enote in tečaja usposabljanja ter učno gradivo za študente in zaposlene - podlago za praktični del projekta SKILLCO.

Poleg navedenega je WHKT predstavil prvo testno verzijo naše aplikacije. Pilotno testiranje aplikacije se bo začelo približno oktobra letos, dokončanje in brezplačna objava pa bo avgusta 2019.

Kot vrhunec je bila predstavljena družba KESZ Holding, ki je pomemben igralec v madžarskem gradbenem sektorju. Konzorcij SKILLCO in KESZ Holding sta obljubila, da bosta sodelovala na področju pilotnega testiranja in izvajanja projektnih rezultatov v programu poklicnega izobraževanja podjetij.