Skip to main content

REZULTATI PROJEKTA RAZVITI V OKVIRU PROJEKTA SKILLCO

Delovni sklop #1 - administracija & upravljanje

SSA ustanovitveni dokument

SSA ustanovitveni dokument (OUT 1.7)

 

Delovni sklop #2 - opredeljevanje vrzeli in potreb po usposabljanju:

Produkcija podpornih učnih materialov, video posnetkov in fotografij (OUT 2.5)

Produkcija podpornih učnih materialov, video posnetkov in fotografij (OUT 2.5) - (Trailer Video)

 

SKILLCO YouTube channel

SKILLCO YouTube channel (Link)

 

Delovni sklop #3 – učna enota A & tečaj usposabljanja B:

Plan reading and time scheduling of the SKILLCO house

PROJECT DOCUMENTATION: CONSTRUCTION SCHEDULING & SEQUENCE OF CONSTRUCTION TASKS

 

LITERACY SKILL

curriculum learning units and learning material (2 modules for trainees & trainers), app based also

Reuse and recycling of construction and demolition waste from buildings and their proper handling, on the example of the SKILLCO house

PLANNING A RENOVATION OR A DEMOLITION

 

GREEN SKILL

curriculum learning units and learning material (2 modules for trainees & trainers), app based also

Prevention of Musculoskeletal Disorders for Construction Workers

MSDs RECCOMMENDATIONS FOR CONSTRUCTION WORKERS

 

OSH SKILL

curriculum learning units and learning material (2 modules for trainees & trainers), app based also

Videos, handbooks, quizzes, media libraries, assessment papers, games, etc.

Construction Cost Calculations for the SKILLCO House

PLANNING & QUANTITY SURVEYING - BoQ

 

NUMERACY SKILL

curriculum learning units and learning material (2 modules for trainees & trainers), app based also

Delovni sklop #4 – pilotno testiranje:

Pilotno testiranje za gradbene delavce/delodajalce - poročilo (OUT 4.1)

Pilotno testiranje za gradbene delavce/delodajalce - poročilo (OUT 4.1) - v razvoju

 

Pilotno testiranje šolskih pripravnikov / učencev, vključenih v 4. stopnjo EOK VET - poročilo (OUT 4.2)

Pilotno testiranje šolskih pripravnikov / učencev, vključenih v 4. stopnjo EOK VET - poročilo (OUT 4.2) - v razvoju
Trenutno zbiramo preliminarni interes za pilotno testiranje za zaposlene in učence. Za več informacij, nas prosimo kontaktirajte.

Delovni sklop #5 – razvoj mobilne aplikacije & spletnega mesta:

Aplikacija za iOS in Android (OUT 5.4)

Aplikacija za iOS in Android (OUT 5.4) – v razvoju, prva različica bo na voljo predvidoma jeseni 2018.

Delovni sklop #6 - komunikacija & diseminacija:

Časopisni članki in projektni bilteni za deležnike izven ter v gradbenem sektorju (OUT 6.3 + OUT 6.4 + OUT 6.5)

Časopisni članki in projektni bilteni za deležnike izven ter v gradbenem sektorju (OUT 6.3 + OUT 6.4 + OUT 6.5)

 

National curricula accreditation strategies

National curricula accreditation strategies (OUT 6.7)