Skip to main content

Skillco v Nemčiji na Madžarskem in Sloveniji – Pilotna testiranja kompetenc na področju zelenih veščin, izračunov (kalkulacij), načrtovanj ter varstva pri delu

Pilotna faza projekta SkillCo je uspešno zaključena z več kot 700 udeleženci v vseh treh državah. Pilotiranja so se začela oktobra 2018 v različnih centrih za poklicno usposabljanje in centrih za usposabljanje v gradbeništvu na Madžarskem, v Sloveniji in Nemčiji, vključevali pa so tudi uvedbo digitalne aplikacije na štirih področjih pristojnosti.

Poleg glavnih rezultatov iz Nemčije lahko povzamemo naslednje točke, ki so jih udeleženci omenili za nadaljnje usposabljanje na področjih kompetenc:

Želja po obsežni vsebini na ravni EOK, ki zadeva vse stopnje kvalifikacij 1-3 in 5-6

Zelene veščine: Spodbujati energetsko učinkovito obnovo stavb

Izračun (kalkulacije) / načrtovanje: Z usposabljanjem spodbujati kvalifikacije iz avtomatizacije in robotike v gradbeništvu.

Varnost pri delu: BIM za preventivno in varnost pri delu se lahko uporablja tudi pri poklicnem usposabljanju.

Pilote je vodil Center za poklicno usposabljanje v Kerpenu (ABZ Kerpen) - v sodelovanju z WHKT, ki je razvil digitalni SkillgAPP.

Rezultati projekta so prosto dostopni na internetu in so namenjeni za pripravnike (učence), kvalificirane delavce, učitelje poklicnega usposabljanja in podjetnike.

Za predstavitev rezultatov projekta in aplikacije SkillgApp  "train the trainers" bodo dogodki v vseh treh partnerskih državah potekali novembra 2019. Rezultati projekta SKILLCO bodo predstavljeni javnosti na zaključni projektni konferenci 11. decembra 2019 v Ljubljani.