Skip to main content

Utilizacijska delavnica: Predstavitev IKT pripomočkov za učenje in poučevanje (SkillgApp in BIM tehnologija)

Slovenski partnerji projekta Skillco (glavni organizator: Center RS za poklicno izobraževanje) smo 22.10. 2019 v Ljubljani, organizirali  2. nacionalni utilizacijski dogodek oz. utilizacijsko delavnico z naslovom Predstavitev IKT pripomočkov za učenje in poučevanje (SkillgApp in BIM tehnologija). Testna verzija mobilne aplikacije Skillco – SkillgApp je bila tako prvič javno predstavljena širši javnosti: učiteljem srednjih gradbenih šol, svetovalcem Centra RS za poklicno izobraževanje ter tudi zainteresiranim predstavnikom gradbenih podjetij.

Delavnico smo pričeli s krajšo sprostitveno igro v 4 skupinah, s t.i. »ledolomilcem«, s pomočjo QR kod bralnikov in QR kodami v barvah logotipa projekta Skillco, ki smo jih pripravili posebej za namen te delavnice. Vsaka QR koda je v ozadju skrivala vprašanje, ki se je nanašalo na poznavanje projekta Skillco, udeleženci pa so morali sami poiskati odgovor in ga zapisati v Google obrazec, ki so ga prav tako odprli preko QR kode. Na ta način smo aktivirali slušatelje s pomočjo preprostih IKT orodij, ki se lahko uporabljajo kot podpora učitelju v procesu poučevanja. V nadaljevanju smo predstavili mobilno aplikacijo SkillgApp ter tudi način, kako se lahko mobilno aplikacijo uporablja v pedagogiki obrnjenega učenja oz.  obrnjene učilnice (»Flipped classroom«). Pri individualiziranem, digitalno podprtem učenju izven učilnice, lahko učitelj video posnetke iz naše aplikacije uporabi tudi v kombinaciji z drugimi IKT orodji (npr. EDPuzzle) in na ta način, z uporabo odprtih vprašanj, z vprašanji izbirnega tipa,…sproti spremlja in ocenjuje napredek učenca pri delu doma. Seveda mora vsa ta gradiva (posnetke) pripraviti, obdelati v naprej.  Učenec, ki si je že pridobil neko predznanje z delom doma (s pomočjo aplikacije SkillgApp), v razredu skupaj z vrstniki, preko poglobljenih pogovorov obravnava (spoznava) učno snov, rešuje zahtevnejše probleme, dela v skupini, raziskuje,…in pri tem zopet lahko uporablja aplikacijo SkillgApp kot učni pripomoček (npr. rešuje kviz, test,…).

Po predstavitvi nove, mobilne panožne brezplačne aplikacije je sledilo predavanje g. Marka Kramarja, arhitekta z večletnimi izkušnjami iz BIM projektiranja, ki nam je predstavil vsebine BIM tehnologije, med drugim tudi 3D model naše Skillco hiše, skozi katero je možen virtualen sprehod s pomočjo pametnih telefonov in VR očal. Poleg tega nam je predavatelj predstavil tudi svoje projekte pri katerih je sodeloval, razložil nam je pojme, ki se navezujejo digitalizacije družbe, kaj je BIM tehnologija, podrobneje je razložil razlike med 2D načrti, 3D modeli, 4D -stroškovni načrt (popise del), …zanimiva je bila predstavitev pametne stavbe, EKO Srebrne hiše v Ljubljani, ki predstavlja svojevrstni pionirski, večji nacionalni stavbni napredek ter bivanje v izjemno udobnih, modernih in varčnih stanovanjih za ekološko osveščene urbane ljudi, ki želijo visoko bivalno ugodje z nizko porabo energije, svež in zdrav zrak, z zmanjšanim ogljičnim odtisom, upravljanje stanovanja preko inteligentnega kontrolnega centra in miren prostor. Na koncu so si udeleženci ogledali še prikaz BIM projektov v 2D in 3D VR ter naznanili, da bodo predstavljene rezultate in metode uporabili tudi v praksi.