Skip to main content

PROJEKT SKILLCO, PREDSTAVLJEN NA 2. SVETOVNEM KONGRESU O PROSTO DOSTOPNIH IZOBRAŽEVALNIH VIRIH (OER)

Od 18. do 20. septembra 2017 je v Ljubljani potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER), s približno 500 udeleženci iz vsega sveta. SKILLCO, je projektni partner GZS ZGIGM, predstavil na skupni promocijski mizi tematskih projektov.

Prosto dostopni izobraževalni viri (OER) so vse vrste izobraževalnega gradiva v javni domeni ali izdani z odprto licenco, ki uporabnikom omogoča zakonito in svobodno uporabo, kopiranje, prilagajanje, združevanje in skupno rabo.

OER:• predstavljajo strateško priložnost za izboljšanje kakovosti izobraževanja in olajšajo politični dialog, izmenjavo znanj ter krepitev zmogljivosti.

• proučiti rešitve za spoprijemanje z izzivi integracije praks OER v izobraževalne sisteme po vsem svetu;

• predstaviti najboljše prakse na svetu pri politikah, pobudah in strokovnjakih OER; in,

• predložiti priporočilo, ki je dokazano najboljša praksa vključevanja OER.

Kongres združuje ministre za izobraževanje / razvoj človeških virov, višje oblikovalce politik, strokovnjake, raziskovalce in druge pomembne zainteresirane deležnike, da preučijo rešitve za vključitev OER v podporo cilju 4 trajnostnega razvoja ("kakovostno izobraževanje").

 

Dodatne informacije: www.oercongress.org

Prenesi Program (PDF)

Prenesi Informacije (PDF)

Prenesi Lista udeležencev (PDF)