Skip to main content

GZS ZGIGM PREDSTAVIL SKILLCO NA 13. OTMC DOGODKU NA HRVAŠKEM

Prejšnji teden se je GZS ZGIGM udeležila 13. dogodka OTMC (Organizacija, tehnologija in upravljanje v gradbeništvu) na Hrvaškem, kjer smo med drugim tudi zbirali ocene zainteresiranih deležnikov za izbrane in opredeljene štiri spretnostne vrzeli v gradbenem sektorju. Aktivnosti izvedene za potrebe projekta SKILLCO v okviru delovnega paketa št. 2, ki se počasi končuje). Evalvacija je bila izvedena kot neformalni intervju z glavnimi govorci, moderatorji in nekaterimi udeleženci iz različnih držav EU. Hkrati so bili vključenim predstavljeni tudi cilji in načrtovani rezultati projekta SKILLCO.  Prejeli smo zelo pozitivne povratne informacije in dogovorili zunanjo pomoč pri razvoju obeh novih kurikulumov (učnih enot in spremljajočega učnega materiala).

Program 13. OTMC dogodka (PDF)

13th OTMC event programme (PDF)