Skip to main content

POZIV ZA ZUNANJE OVREDNOTENJE

Projektni konzorij SKILLCO razpisuje naslednjo zunanjo storitev:

Za zagotovitev objektivnosti ocenjevanja in izvedenih projektnih aktivnosti, bo zunanji neodvisni presojevalec oz. evalvator, ocenil vsako finančno (vmesno in končno) poročilo rezultatov projekta ter zagotovil nasvete in navodila za nadaljnje delo. Evalvator bo sodeloval tudi pri oblikovanju načrtov za zagotavljanje kakovosti in ovrednotenja.

Rok za oddajo ponudb je 3. april 2017 ob 12:00 uri.

 

Zaintereseni  ste vabljeni, da svojo ponudbo za zunanjo v razpisu opredeljeno storitev oddate zavezujočo ponudbo.

EVOSZ external evaluator - tender (DOC)

SKILLCO Gantt Chart 2916 - 2019 (XLS)