Skip to main content

Ustanovljeno Zavezništvo za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v gradbeništvu

Novembra 2018, so partnerji projekta SKILLCO ponosno ustanovili neformalno mednarodno zvezo "Zavezništvo za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v gradbeništvu", ki ima naslednje skupne cilje:

1) Vzpostavitev mreže sodelovanja skozi projekt SKILLCO

2) Oblikovanje akcijskega načrta za akreditacijo dveh modulov, razvitih v okviru projekta SKILLCO v tistih državah, ki jih zajema projekt

3) Razvoj novih projektnih idej in predlogov, ki se osredotočajo na potrebe poklicnega izobraževanja in usposabljanja

4) Zavezanost opravljanja aktivnosti, ki povečujejo konkurenčnost gradbenega sektorja

5) Nadaljnje širjenje, promocija in uporaba rezultatov SKILLCO

6) Krepitev sodelovanja zainteresiranih deležnikov in drugih ciljnih skupin v gradbenem sektorju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

7) Spodbujanje izmenjave informacij o spretnostih, kompetencah in vrzelih v znanju

 

8) Privabljanje novih organizacij iz članic držav EU, da se pridružijo zavezništvu.

Uradna ustanovitvena pogodba zavezništva je dostopna tukaj: Alliance Founding Agreement (PDF)