Skip to main content

SKILLCO predstavljen na sestanku za spremljanje dela na EACEA

15. oktobra 2018, je koordinacijska organizacija SKILLCO, ki jo zastopa Valentina Kuzma, odšla v Bruselj, kjer se je udeležila spremljevalnega sestanka na EACEA. Skupaj z drugimi projekti, znotraj Skills Alliance sektorja, smo imeli priložnost predstaviti projekt SKILLCO s plakatom. Na njem so prikazane vse štiri vrzeli v znanju in nekateri rezultati, ki smo jih pripravili za nadaljnjo uporabo med delodajalci, dijaki na gradbenih šolah ter mentorji in učitelji.

 

Na sestanku so bili predstavljeni tudi pomembni podatki o projektih SSA in njihovem izvajanju ter načinu poročanja.