Skip to main content

SKILLCO učni material VZD predstavljen v Ljubljani

Na 29. tradicionalnem letnem posvetu Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu, ki ga je 19. septembra 2018 v Ljubljani organizirala Zbornica varnosti in zdravja pri delu, je Šolski center Celje - več kot 70 predstavnikom podjetij iz vse Slovenije, predstavil ustvarjeno učno gradivo za varnost in zdravje pri delu:

"Preprečevanje mišično-kostnih obolenj pri gradbenih delavcih".

Povratne informacije so obetavne, saj inženirji za varnost pri delu menijo, da je učno gradivo SKILLCO koristno in uporabno za vsakodnevno strokovno delo.

Projektni partnerji iz Slovenije pripravljajo predstavitev in testiranje SKILLCO učnih VZD materialov, na še večjem nacionalnem dogodku, predvidenem 15. Novembra 2018.

Več na: http://www.zbornica-vzd.si/novice-4/29-posvet-sgk-kolosej-ljubljana-19-09-2018-267/