Skip to main content

Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja odraslih na delovnem mestu

Evropska komisija (GD EMPL) je objavila rezultate dela, ki jih je opravila Delovna skupina za izobraževanje in usposabljanje odraslih med letoma 2016 in 2018. Poročilo opredeljuje ključna sporočila za razvoj politike skupaj s študijami primerov, ki spodbujajo novo razmišljanje. Poklicno izobraževanje in usposabljanje bi bilo za vse odrasle lahko alternativna pot za pridobitev višje ravni ali ustreznejše znanje, da bi jih bolje usposobili za soočanje z nastajajočimi izzivi, povezanimi s trendi, kot so avtomatizacija, digitalizacija in globalizacija. Ker odrasli preživijo velik del svojega časa na delovnem mestu, je le to pomembno učno okolje, v katerem lahko razvijejo ne le poklicne spretnosti, temveč tudi osnovne in transverzalne kompetence, ki jim omogočajo večjo odpornost na spremembe v svoji karieri in v življenju.

Tukaj lahko najdete povzetek tega poročila.