Skip to main content

SKILLCO SMO PREDSTAVILI NA DELOVNEM SESTANKU V OKVIRU EVROPSKIH PANOŽNIH SOCIALNIH PARTNERJEV NA TEMO "POKLICNO USPOSABLJANJE IN MLADI"

[Translate to Slowenisch:] SKILLCO presentation at the SOC-1 meeting in Brussels.

15. marca, je projekt SKILLCO naredil še en velik korak, ko je razširil svoje najnovejše rezultate potencialnim deležnikom in multiplikatorjem.

Na srečanju v okviru evropskega socialnega dialoga za področje gradbeništva v Bruslju, ki sta ga organizirala naš projektni član FIEC-predstavnik evropskih gradbenih delodajalev ter Evropska zveza gradbenih in lesarskih delavcev-EFBW smo predstavili zaključno poročilo o rezultatu projekta št. 2.4 - opredelitev vrzeli v znanju in spretnostih v gradbeništvu kot tudi predstavitveni film projekta.