Skip to main content

RAZVOJ SKILLCO APLIKACIJE SE JE PRIČEL

Eden od naših glavnih ciljev oz. rezultatov projekta, je nova mobilna aplikacija, kot podpora za učitelje, mentorje in tudi študente in zaposlene, katere razvoj se je že pričel. Aplikacija bo vsebovala več novih učnih enot po meri za identificirane panožne spretnosti in s spremljajočim na novo prilagojenim učnim materialom. Gradivo je razvito v skladu s 4 ugotovljenimi vrzelmi v sektorju, ki smo jih identificirali iz različnih veščin s področij:

1. izračun oziroma napovedi stroškov;

2. ukrepi za preprečevanje mišičnih in kostnih obolenj ter osnove ergonomije;

3. ponovna uporaba gradbenega odpadnega materiala in recikliranje z varno uporabo potencialno škodljivih materialov;

4. razumevanje gradbenih načrtov in zaporednih korakov v gradbenih projektih, branje in razumevanje projektne dokumentacije ter izdelavo časovnice z uporabo IKT na gradbiščih.

Nova SKILLCO aplikacija bo namenjena različnim uporabnikom:

·         večina naloženih gradiv in dokumentov bo namenjenih učiteljem, mentorjem in/ali učiteljem poklicnega in strokovnega izobraževanja,

·          učenci, pripravniki in zaposleni pa bodo imeli koristi od praktičnih vaj, video posnetkov, fotografij dobrih in slabih praks ter primerov ocenjevanja in drugega pedagoškega gradiva.

Aplikacija bo objavljena in na voljo brezplačno, od avgusta 2019 naprej, v aplikacijah AppStore in Google Play.