Skip to main content
< First project conference in Hungary
25.04.2018 11:01 Age: 2 yrs

PROJEKTU SKILLCO SE JE PRIDRUŽIL NOV PARTNER


Projekt SKILLCO je dobil novo partnersko izobraževalno institucijo iz Madžarske. Šolski center za poklicno usposabljanje v Budimpešti (Budapesti Komplex Szakképzési Centrum / BKSZC) je eden najboljših ter največji madžarski center za usposabljanje gradbenih delavcev na Madžarskem. "Prepričani smo, da bo sodelovanje z BKSZC in dvema gradbenima šola v okviru centra, spodbudilo naš projekt in bosta obe strani (delodajalska in izobraževalna) izkoristili to zavezo", je omenila Valentina Kuzma, predstavnica naše koordinacijske organizacije GZS ZGIGM.