Skip to main content

Projektni rezultati/izidi bodo koristili sledečim štirim skupinam

Šole ter ustanove za začetno in nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje

Nacionalna in evropska gradbena podjetja

Delavci/zaposleni, dijaki/študenti

Zainteresirani deležniki in organi odločanja

 

 

 

Zainteresirani deležniki

Slovenija: SDGD Slovenije, KSS PERGAM, ZDS, OZS, ZZRS, GI ZRMK, ZAG, GZS CPU, MDDSZ, MZI, FGG, Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad, IJS, POMURSKI SEJEM, FGPA, CCIS CCBMIS, CCS, CCIS, MOP, Združenje kovinskih materialov in nekovin, Inženirska zbornica Slovenije, MIZŠ, Obrtno podjetniška zbornica Celje, Obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah, Obrtno podjetniška zbornica Žalec, Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje, MOS, SCC, svetovalci na osnovnih šolah, …

Nemčija: Jugendamt Kerpen, TH Köln, FH Bund, Modular, mesto Kerpen in ostali zainteresirani

Madžarska: MKIK, MGYOSZ, VOSZ, NSZFH, NGM

Belgija: EFBWW, FIEC članice,  BusinessEurope, ETUC, CEDEFOP, EC DG GROW, EC DG EMPL, ECF, Člani evropskega parlamenta, EU ekonomsko-socialni odbor