Skip to main content

Tanulás és képzés a 4 készségterület számára kidolgozott új oktatási anyagokkal, valamint az új SKILLgAPP IKT alkalmazás építőipari profilokhoz

Ágazati készség szövetségek az építőipari szakmunkások tudásának és készségeinek fejlesztésére – SKILLCO

2019. december 11-én, a Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara „A” termében, Ljubljana, Dimičeva ulica13.

Program (PDF)

Az előadók prezentációi

Presentation of 3 years of SKILLCO exprt work and key achivements

A SKILLCO 3 éves szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása

Mag. Valentina Kuzma, GZS

An overview of EU trends, policies and challenges affecting construction in Slovenia and the EU

A szlovén és az EU építőiparát érintő EU irányvonalak, politikák és kihívások áttekintése

Mag. Jože Renar, GZS

Presentation of construction qualifications - education and enrollment statistics for secondary vocational and professional schools in Slovenia

Építési profilok, az oktatás és a Nemzeti Szakképzési Kvalifikáció, valamint a szlovén középiskolai és szakiskolai beiratkozás statisztikájának bemutatása

Barbara Kunčič Krapež, CPI

Presentation of key statistics of the construction industry and the building education system in Hungary

A magyarországi építőipar és az építőipari szakképzési rendszer bemutatása

Zoltan Pete, EVOSZ

Presentation of key statistics for the construction industry and the building education system in Germany, in the NRW region

A németországi és az Észak-Rajna Vesztfáliai építőipar és az építőipari szakképzési rendszer bemutatása

Philipp Dohmen, WHKT

Development and testing of content for the acquisition of green skills in construction

A GER, HUN és SLO pilot képzések eredményei és ajánlások a jövőbeni képzésekre

Askim Bozkurt, BFW NRW

Development and testing of content for the acquisition of skills in the field of calculations and OSH in construction

Az építőipari költségkalkuláció, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén szükséges készségek fejlesztés és tesztelése

Ljubo Milenkovič, SCC

Developing and testing content for literacy skills and understanding in construction

Az építőipari tervdokumentumok olvasásához és megértéséhez szükséges készségek fejlesztése és tesztelése

Katalin Bocskay, BKSZC

Introducing the new App for learning and teaching SKILLgAPP
SKILLgApp tutorial video - (Youtube link)

A tanulást és oktatást támogató új SKILLgAPP alkalmazás bemutatása.

SKILLgApp bemutató video - (Youtube link)

Ulrich Dohmen, WHKT

Placement of contents of 4 modules in the curriculum of secondary vocational education in Slovenia. Use of new learning materials and SKILLCO

A 4 képzési modul tartalmának beépítése a szlovén középfokú szakoktatás tantervébe. Az új tananyagok és a SKILLCO használata.

 

Igor Kastelic, SCC

iFlip – Flipped classrom method in education and training of adults - part 1
iFlip – Flipped classrom method in education and training of adults - part 2

iFlip - Megfordított osztálytermi módszer a felnőttek oktatásában és képzésében – 1 rész

iFlip - Megfordított osztálytermi módszer a felnőttek oktatásában és képzésében – 2 rész

Aljoša Vodopivec, Lucija Grušovnik – Andr. institute LU Velenje

Harmonization of educational methodologies with the use of new technologies - emphasis on vocational education od Practices, Sample City of Velenje

Az oktatási módszertan harmonizálása új technológiák alkalmazásával - hangsúly a gyakorlati szakképzésen. Mintaváros - Velenje

mag. Miha Cojhter & Erik Kapfer, Vzorčno mesto

European VET trends and lifelong education in construction (ALL.Con BLUEPRINT, SD multiannual work plan)

Európai szakképzési trendek és az egész életen át tartó oktatás az építőiparban (ALL. Con BLUEPRINT, SD többéves munkaterv)

Domenico Campogrande, FIEC

Demonstration of an alliance of sectoral skills and project utilization activities

Az ágazati készség szövetségek és a projekthasznosítási tevékenységek bemutatása

Philipp Dohmen, WHKT

Video